Contemporary bookbinding

כריכה ידנית

מחברות וסקצ׳בוקים
ניתן להזמין מלאי מחברות וסקצ׳בוקים לפי בקשה או לרכוש מתוך מלאי קיים. צרו קשר במייל

Bookbinding workshops

סדנאות כריכה ידנית

מעבדת כריכה
סדנאות מעשיות בקבוצות קטנות של כריכה ידנית ויצירתית של אלבומים, מחברות וסקצ׳בוקים
ניתן להזמין סדנה יומית פרטית או להירשם לסדנאות כריכה (4 מפגשים) רצות בפייסבוק/אינסטגרם של ״דוג׳ו ירושלים״

צילום: ילנה קווטני